Velkommen til Autentions nyhedsbrev

I Autentions nyhedsbreve kan du læse om forskellige emner som påvirker dit og mit hverdagsliv og vores oplevelse af overskud og livsglæde.

Ambitionen med nyhedsbrevene er at inspirere dig og skabe rum for refleksion over den måde du har skruet dit liv sammen på. Jeg har ikke opskriften på, hvad det rigtige og mest lykkelige liv er for dig. Men gennem mine godt 20 års erfaring med udvikling af mennesker – herunder mig selv – har jeg efterhånden nogle gode bud på, hvad det ofte forhindre os i at opleve et frit, balanceret og lykkeligt liv. Det er de erfaringer jeg vil forsøge at dele med dig på denne platform.

I en verden hvor tid opleves som en mangelvare for mange, forsøger jeg at gøre mig så kortfattet som muligt. Det betyder også at de ofte komplekse temaer jeg tager op ikke bliver behandlet til bunds. Men der vil altid være et budskab eller to som du kan smage lidt på.

Du vil i nogle nyhedsbreve også kunne læse lidt om aktiviteter og særlige tilbud hos Autention.

Jeg modtager gerne forespørgsler på problemstillinger du ønsker at få belyst.

God læsning!

Har du lagt alle dine æg i samme kurv?

Måske har du fulgt med i tidligere danske eliteudøveres udfordringer med at finde sig selv efter de har lagt elitesporten på hylden.

Lotte Friis, Anne Lolk m.fl. fortæller hver deres historie men med den vigtige fællesnævner, at sporten i en periode havde optaget så meget af deres liv, at de fuldstændigt og udelukkende identificerede sig med præstationerne i og på vandet. De var ikke bare Lotte og Anne, men elitesvømmeren Lotte og eliteroeren Anne. De oplevede at anerkendelse af dem som mennesker, var tæt forbundet med de præstationer og medaljer som var resultatet af deres anstrengelser. Nu er elitekarrieren slut og spotlyset forsvundet. Og hvad så nu?

Mange tænker nok at det handler om at finde det nye rigtige job, så ”man har noget nyt at identificere sig med”, og det er netop udfordringen, som jeg ser det. Vi kan have en tendens til at identificere os for meget med en bestemt rolle i livet – og det er ofte vores jobs.

Vi glemmer, at vi er så meget mere end det!

Og det er altså ikke kun eliteidrætsudøvere som står med denne udfordring. Med godt 20 års erfaring som terapeut, coach og sparringspartner har jeg efterhånden hjulpet mange mennesker, med mange forskellige baggrunde, som bevidst eller ubevidst kommer til at låse sig fast i en bestemt rolle. De identificerer sig i meget høj grad med eksempelvis deres job eller deres rolle som mor, eller deres rolle som formand i den lokale sportsklub. Og pludselig er jobbet væk, barnet er fløjet fra reden og andre har taget over i sportsklubben. Og hvad så nu? Det kan være en hård måde at opleve, at livet er omskifteligt.

Lad mig lige slå fast, at der ikke er noget galt med at være dedikeret til og være ambitiøs omkring noget i livet – f.eks. et job eller en anden rolle. Det kan være med til at skabe mening og retning og det er faktisk en vigtig parameter for et lykkeligt liv. Men en for ensidig identifikation med en eller få roller i dit liv, gør dig sårbar overfor de forandringer som uvægerligt møder dig i livet, som eksemplet med Lotte og Anne viser.

Hvordan gør vi os mindre sårbare?

Der er mange perspektiver i denne problemstilling med for ensidet identifikation og det vil blive for omfangsrigt at dykke ned i alle detaljer og løsningsmuligheder i dette nyhedsbrev. Dog vil jeg løfte sløret for en enkelt ting, som kan være godt at have fokus på og som kan gøre dig mere robust og give dig flere strenge at spille på. Det handler om at skabe bevidsthed om hvad der er den egentlige motivation bag valget om at identificere sig kraftigt med en bestemt rolle i sit liv – hvad er det for en følelse der driver dig?

Jeg tror ikke at Lotte Friis trænede 40 timer om ugen, fordi hun bare elsker duften af klorvand. Eller at Anne Lolk satte sig i kanoen på Bagsværd sø en råkold tidlig mandag morgen fordi hun blot er vild med frisk luft. Jeg tænker at noget dybere har drevet dem – f.eks. behovet for anerkendelse eller behovet for at mærke et adrenalin-kick.  Men anerkendelse, adrenalin-kick og de positive følelser der følger med, kan opnås på andre måder og er ikke nødvendigvis knyttet til en bestemt rolle. Så øvelsen består altså i løbende at overveje og mærke efter, hvad det egentlig er vi jagter når vi identificerer os kraftigt med en bestemt rolle – og hvordan det kan opfyldes i andre roller og aspekter i livet. Og nu du er i gang, så prøv lige at mærke efter om det stadig er virkelig vigtigt for dig eller snarere et udtryk for et liv på autopilot. Det er godt at være opmærksom på hele livet og ikke kun når man står over for oplevelsen af at skulle genopfinde sig selv.

Jeg vil invitere dig til at reflektere over følgende

  1. Overvej hvilken rolle der fylder mest i dit liv lige nu og hvilke roller der så ikke er så meget plads til.
  2. Hvad er det for dybereliggende behov der driver dig i den rolle du identificerer dig mest med?
  3. Er det virkelig vigtigt for dig?
  4. Hvordan er de behov måske allerede opfyldt i andre af dine roller og aspekter af livet? Og hvis ikke, hvad kan du så aktivt gøre?

 

God fornøjelse

Henning