Terapi/metoder

Terapi handler om at støtte og hjælpe dig til balance og harmoni i dit liv. I et kærligt og tillidsfuldt rum hvor der er plads til hele dig.  Med tryghed og nysgerrighed på dine historier, dine problemer, din frygt, din sorg, din længsel, dine drømme. Og hvor du bliver løftet med indsigter og strategier, som giver dig nye muligheder og større livskvalitet.

Jeg arbejder helhedsorienteret og tilpasser mig, så metoder og indhold matcher din situation og problemstilling. Der er en sammenhæng mellem fysiske og psykisk/mentale problemstillinger og den måde jeg arbejder på, gør det ofte muligt at opleve positive forandring på begge områder.

Fokus i terapien

Meget overordnet kan man sige, at når vi lider, har det ofte noget at gøre med, at vi har mistet kontakten til det fantastiske menneske vi er bag alle de prægninger, oplevelser og mønstre, som mere eller mindre ubevidst er blevet en del af vores liv og vores historie. Når du kommer i kontakt med den autentiske udgave af dig selv og lever et liv i overensstemmelse med denne, vil meget lidelse forsvinde.

Derfor vil et forløb hos mig ofte bestå af disse fokuspunkter:

  • At skabe bevidsthed – at finde og forstå de sider af dig selv, som kan berige dit liv yderligere, at finde og forstå hvad det er, der eventuelt holder dig i smerte, at finde ud af om dit liv mere handler om at overleve end at leve. Vi tror ofte, at det er noget i vores omgivelser, som skaber problemer. Men det handler meget ofte om mønstre, som er forankret inde i os på et ofte ubevidst plan og får os til at fungere på ”autopilot”
  • At fjerne blokeringer – Alene det at få skabt opmærksomhed, vil give noget lettelse, men der vil altid være noget fastlåst energi i dit system, som er medvirkende årsag til at du indtil nu er blevet ved med at ”køre i ring”, og det skal vi have opløst
  • At gøre plads til den autentiske udgave af dig – der vil være behov for at arbejde bevidst med nogle ændringer i din måde at leve og være i livet på. Et ønske om f.eks. at være mere nærværende kræver en bevidst indsats og du får brug for nogle værktøjer og øvelser, som passer til netop dig for at sikre at bevidst nærvær bliver en fast del af dit liv.

I en session hos mig kan du både opleve:

  • Samtaleterapi, hvor jeg bl.a. via spørgsmål og spejling hjælper dig med at få adgang til øget bevidsthed, forståelse, ressourcer, løsninger, lethed og glæde. Jeg arbejder ud fra en integral ramme. Det vil sige at jeg hjælper dig med at belyse din situation fra mange forskellige vinkler – det giver en bedre forståelse af situationen og langt flere løsningsmuligheder.
  • Åndedrætsterapi, hvor vi gennem en særlig åndedrætsmetode arbejder dybt med de områder af dig som er fastlåst og som påvirker dig fysisk og psykisk. Det er en terapiform, hvor vi ikke taler sammen, men udelukkende bruger åndedrættet til at skabe lethed og glæde i dit liv. Åndedrætsterapi er særligt godt til det, vi har svært ved at sætte ord på eller i situationer, hvor det at sætte ord på mere skaber modstand end det forløser og forandrer. Åndedrætsterapi er også fantastisk til at frisætte fastlåst energi i kroppen. Du vil opleve at netop åndedrættet er et af de kraftigste og mest helbredende værktøjer, vi kan benytte i vores udvikling.

Tillid er afgørende

Vi starter altid med en indledende samtale, hvor vi forventningsafstemmer og hvor du kan mærke efter, om du har tillid til at jeg kan hjælpe dig, lige som jeg får mulighed for at vurdere, om mine kompetencer matcher dine behov. (Vurderer jeg at jeg ikke er den rigtige til at hjælpe dig, vil jeg ofte kunne anbefale en anden kompetence fra mit netværk)